Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?

Brygadzista to pracownik zakładu produkcyjnego, od którego zależy praca pojedynczego zespołu pracowników wykonawczych. Szkolenia dla brygadzistów nastawione są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolności przywódcze. Dobre szkolenie dla mistrzów będzie również pokazywało techniki motywacji pracowników czy rozwijało umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.

Brygadzista – kierownik pierwszego stopnia

Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu? Z pewnością ma on zarządzać grupą pracowników wykonawczych, którzy w przedsiębiorstwie zajmują się obsługą taśm produkcyjnych. Jest to osoba, która kontroluje ich pracę, ale również motywuje i zarządza całym procesem produkcyjnym na podstawowym szczeblu.

W niektórych przypadkach jednak jego obowiązki mogą być znacznie bardziej rozległe: niektórzy brygadziści zajmują się również układaniem grafików pracowniczych, wdrażaniem i szkoleniem nowych pracowników, a nawet uczestniczą w procesie projektowania poszczególnych produktów, które następnie będą produkowane w zakładzie – w szczególności dotyczy to jednak niewielkich zakładów produkcyjnych.

Jak zostać brygadzistą?

Brygadzista wybierany jest zwykle poprzez awans pionowy: wybierany jest więc z grona pracowników wykonawczych. Dzięki temu taka osoba posiada dużą wiedzę o linii produkcyjnej, zasadach obowiązujących w zakładzie oraz charakterystyce środowiska wewnętrznego firmy.

Osoba ta musi jednak posiadać szereg cech personalnych – musi być charyzmatyczna i posiadać cechy przywódcze, jak i również wzbudzać zaufanie i sympatię wśród pozostałych pracowników. Warto również posiadać w swoim CV różne kursy i szkolenia.

Szkolenie Agile z pewnością będzie dużym atutem w trakcie rekrutacji na wyższe stanowisko. Jeśli chodzi o Scrum szkolenia dedykowane są zwykle bardziej doświadczonym kierownikom i menedżerom, jednak z pewnością warto znać podstawy tzw. zwinnego zarządzania.


Więcej o szkoleniach: https://www.konferencjaemcc.pl


Atutem dla przyszłych brygadzistów będą również regularne warsztaty i kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji i negocjacji.