Wprowadzanie zmian w procesie rekrutacji

Wprowadzanie zmian w procesie rekrutacji to nieunikniona potrzeba w dobie szybko zmieniającego się rynku pracy oraz coraz wyższych wymagań ze strony kandydatów. Dzięki nowoczesnym narzędziom i technologiom, proces rekrutacji może stać się bardziej efektywny i skuteczny, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z jego przeprowadzeniem. O czym warto pamiętać, wprowadzając zmiany w procesie rekrutacji?

Zmieniające się trendy na rynku pracy

Rynek pracy nieustannie się zmienia. Uwarunkowania ekonomiczne, zmieniająca się sytuacja międzynarodowa oraz wszechobecna cyfryzacja świata wpływają na konieczność zmian w procesie rekrutacji. Pracodawcy coraz częściej muszą zadbać o wizerunek swojej marki pracodawcy, dostosować ofertę zatrudnienia do oczekiwań młodego pokolenia oraz zapewnić kandydatom proces rekrutacji, który będzie przejrzysty, komunikatywny i w pełni zintegrowany z nowoczesnymi technologiami.

Od tradycyjnej rekrutacji do procesu kandydata

Zmiany w procesie rekrutacji oznaczają przede wszystkim odejście od tradycyjnego podejścia opartego na selekcji kandydatów do firmy. Współczesny proces rekrutacyjny skupia się na kreowaniu wrażeń, które będą związane z pracodawcą w oczach kandydata. Aby zadowolić kandydatów i zachęcić ich do aplikowania, pracodawcy muszą wypełnić wiele poziomów komunikacji z kandydatami w ciągu całego procesu rekrutacyjnego. Dodatkowo, coraz częściej rekrutacja opiera się na tzw. procesie kandydata, w którym łączy się doświadczenia HR i technologie rekrutacyjne. Jakie są tego korzyści? Przede wszystkim korzyść dla kandydata, który może liczyć na bardziej przyjazne, pełne możliwości rekrutowanie. Zaletą dla pracodawcy jest zaangażowanie kandydata w proces rekrutacyjny od samego początku, co przekłada się na większe zaangażowanie w proces pracy będącej już po zatrudnieniu.


Zainspiruj się: Negocjacje handlowe i sprzedażowe


Technologie rekrutacyjne

Zmiany w procesie rekrutacji dotyczą też stosowanych narzędzi technologicznych. Coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie sztucznej inteligencji, systemów rekrutacyjnych oraz aplikacji mobilnych umożliwiających dostęp do ogłoszeń i aplikowanie w czasie rzeczywistym. Pracodawcy coraz częściej wykorzystują social media do prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zwracając uwagę na zatrudnianie specjalistów lub osób posiadających umiejętności nowoczesnych technologii. Dla kandydatów to możliwość szybszej, łatwiejszej aplikacji – bez konieczności wypełniania formularzy czy przesyłania CV.

Mierzenie wyników procesu rekrutacji

Wprowadzenie zmian w procesie rekrutacyjnym ma też pomóc w identyfikowaniu efektywności działań rekrutacyjnych w organizacji. Stąd rośnie znaczenie pomiarów wskaźników w procesie rekrutacyjnym. Warto strukturalizować, prześledzić i mierzyć każdy etap procesu rekrutacji. Analiza tych danych pozwoli na np. identyfikację najbardziej skutecznych źródeł rekrutowania, a także nadmierne obciążenie zadań pojedynczych pracowników i ewentualne reorganizacje w dziale HR.

Pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych kandydatów

Zmiany w procesie rekrutacji to także bardziej szukanie kandydatów w internecie. Pracodawcy coraz chętniej korzystają z usług brand ambasadorów, tzw. influencerów w social media, poszukiwaczy talentów, a także innych pracowników pomocnych przy koniec procesu rekrutacji, tzw przysłowiowych „swoich ludzi”. Zwracają uwagę na sprofilowanie miejsca pracy z wartościami kandydatów, dobór narzędzi i technologii, ale także na szkolenia i rozwój pracowników oraz świadczenia dodatkowe, czyli utrzymanie polityki employer brandingowej.

Podsumowanie

Zmiany w procesie rekrutacji to efekt dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a także tego, że kandydaci coraz częściej śledzą swoje szanse na rynku pracy w social media i internecie. Coraz większą rolę odgrywają tutaj technologie rekrutacyjne, umożliwiające łatwiejszy i efektywniejszy proces rekrutacji. Ważne jest też, aby identyfikować wskaźniki efektywności rekrutacji i szukać najlepszych kandydatów, którzy będą pasować do danej organizacji, jej wartości i celów biznesowych.